Sinu ostukorvis ei ole tooteid

Proovi

Dormeo UNISTUSTE TÖÖ TAOTLUS

Üldtingimused

Korraldaja

Käesoleva Dormeo unistuste töö konkursi („konkursi”) korraldaja on Studio Moderna OÜ, Teaduspargi 8, registrikood: 10924857 („korraldaja”).

Sellel konkursil osalemiseks tuleb nõustuda osalemise üldtingimustega („reeglid”). Konkursil osalemise tingimuseks ei ole mingi toote ostmine.

Konkursi kestel saab käesolevate reeglitega tutvuda veebilehel www.dormeo.ee lingi dormeo.ee/magaja kaudu. Reegleid saab alati küsida ka korraldajalt, saates selle sooviga kirja e-posti aadressile klienditeenidus@studio-moderna.com või telefoni teel numbril 6580066.

Konkursi eesmärk

Käesoleva konkursi eesmärk on valida osaleja(d), kes katsetaks ühe päeva jooksul (kuus tundi) Dormeo® kaubamärgiga väljatöötatud ja müüdavaid magamistooteid 100 euro suuruse tasu eest.

Konkursi toimumisaeg

Konkurss toimub alates 25.02.2019 kuni 08.03.2019. Osalemistaotluse saab esitada veebilehel dormeo.ee/magaja. Konkurss võib lõppeda enne seda kuupäeva, kui korraldaja komisjon nii otsustab (vt täpsemalt allpool). Sellise otsuse üle ei saa kaebust esitada. Korraldaja otsused kõigis selle konkursi või reeglite kohaldamisega seotud küsimustes on lõplikud ja kehtivad kõigile osalejatele.

Kes saavad osaleda?

Sellel konkursil saavad osaleda („osaleja”) kõik vähemalt 18aastased füüsilised isikud, kes elavad alaliselt Eestis.

Korraldaja töötajad ega teised isikud, kes tegelevad otseselt selle konkursi korraldamisega, ning nende pereliikmed (abikaasa, elukaaslane, vanemad või lapsed) ei saa konkursil osaleda.

Kuidas osaleda?

Kõik osalemistingimustele vastavad isikud saavad osaleda, kui täidavad küsimustiku veebilehel dormeo.ee/magaja ja nõustuvad käesolevate reeglitega. Esitada tuleb järgmised andmed:

-          sugu;

-          nimi (ees- ja perekonnanimi);

-          vanus;

-          e-posti aadress.

Osaleda soovijad peavad vastama ka järgmistele küsimustele:

-          isiklik magamisrekord;

-          äratuskella edasi lükkamise rekord;

-          kõige kummalisem koht, kus olete uinunud;

-          kas jäite tunnis magama;

-          kas suudate mürarohkes kohas uinuda;

-          kõrge või madal padi;

-          jäik, keskmine või pehme madrats;

-          kas kõnnite unes;

-          soovitav tasu magamistunni eest.

Õnneliku võitja valimine

Korraldaja komisjon valib pärast konkursi lõppu kolme päeva jooksul neli võitjat, kes sõlmivad korraldajaga lepingu katsemagajana töötamiseks ühe päeva jooksul.

Võitja valitakse järgmiste kriteeriumide alusel:

-          Magaja sobivus vastavalt eelmainitud küsimuste vastustest;

-          Magamise asukoha sobivus;

-          Telefonikõne/intervjuu alusel

Korraldaja lepib võitjaga kokku selle tööpäeva kuupäeva ja kellaaja. Võitja(te) ülesanne on magada selle tööaja jooksul nii kaua, kui ta suudab, saades selle eest tasu.

Korraldaja komisjon

Kui komisjonil tekib reeglite rikkumise kahtlus, võib ta pöörduda osaleja poole, et asjaolusid välja selgitada. Osaleja peab vastuvaidlematu selgusega tõestama, et ta on reegleid järginud. Kui ta ei tõesta seda või ei vasta komisjoni pöördumisele, on komisjonil õigus osaleja diskvalifitseerida, kes seejärel kaotab õiguse konkursil osaleda.

Isikuandmete töötlemine

Ülevalpool määratletud viisil kogutud isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ainult konkursi eesmärgil konkreetselt järgmiselt:

-          võitja kuulutatakse välja (veebilehel, korraldaja suhtlusmeedia kontol jne), avaldades ainult võitja ees- ja perekonnanime (muid esitatud isikuandmeid ei avaldata) ning muud avalikud teated võitja(te) nime kohta seoses konkursiga;

-          pärast võitja väljakuulutamist ja allkirjastatud lepingu kehtivusajal võidakse võitjat pildistada ja salvestada ning korraldaja võib neid fotosid ja salvestusi kasutada katsetatud toodete või kaubamärgi reklaamimise või konkursiga seoses ilma võitja(te)le selle eest tasumata.

Mingeid andmeid, isiklikke ega muid, mida osaleja konkursi korraldajale avaldab, ei jagata ega avaldata ühelegi kolmandale osapoolele.

Korraldaja töötleb ja hoiab kõiki andmeid kooskõlas asjakohaste õigusaktide ja ettevõttesiseste dokumentide nõuetega.

Kui osaleja soovib andmetele juurdepääsu, nende ülekandmist, kustutamist, esitada vastuväite andmete töötlemisele või kasutada mingeid teisi isikuandmetega seotud õigusi, võib osaleja pöörduda korraldaja poole, saates e-kirja aadressile klienditeenidus@studio-moderna.com või telefoni teel numbril 6580066.

Isikuandmeid töödeldakse konkursi ajal ja 7 päeva pärast konkursi lõppu. Pärast selle ajavahemiku möödumist kõik isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks.

Erand:

-          kui osaleja nõustub isikliku turundamisega (eraldi sõnaselge nõusoleku alusel, mis ei ole nõutav konkursil osalemiseks), jätkub tema isikuandmete töötlemine kooskõlas privaatsuspoliitikaga, mis leidub veebilehel https://www.dormeo.ee/e-poe-privaatsuspoliitika/;

-          võitja isikuandmeid võidakse töödelda kauem, nagu on kindlaks määratud korraldaja ja võitja vahel sõlmitud lepingus.

Kui võitja kahtlustab oma isikuandmete vastast rikkumist, võib ta pöörduda korraldaja andmekaitseametniku poole (jelena.tsesnokova@studio-moderna.com) ja teatada sellise rikkumise kahtlusest järelevalveasutusele andmekaiste inspektsioon.

Korraldaja vastutus

Korraldaja ei vastuta konkursil osalemisest tingitud mingite tagajärgede eest osalejale.

Konkursil osalemisega nõustuvad osalejad võtma endale kogu vastutuse kaudsete ja otseste kahjude, kadude või kohustuste eest, mis võivad kaasneda konkursil osalemise ja toote kasutamisega. Lisaks ei vastuta korraldaja mittetäielike või ebaõigete taotluste eest. Mittetäielike andmete esitamise korral ei ole osalejal õigust autasu saada.

Korraldaja jätab endale õiguse ettenägematute asjaolude korral mis tahes ajal ja etteteatamata konkursi peatada, ajutiselt seisata, selle ajakava muuta ja/või mis tahes muul viisil selle eelnevalt või hiljem lõpetada. Korraldaja jätab endale õiguse reegleid muuta, et vältida konkursi kuritarvitamist osalejate kahjuks.

Muu

Käesoleva konkursiga seotud mis tahes vaidlused lahendatakse Tallinna Halduskohtus.

 

Tallinn, 22.02.2019